آزمایش چربی خون

سطح بالای کلسترول خون هیچگونه علامتی ندارد، در نتیجه ممکن است افراد سطح کلسترول خون بسیار بالایی داشته باشند ولی هیچ اطلاعی از آن نداشته باشند. سطح بالای کلسترول خون (که به شکل سطح بالاتر از mg/dl 240 تعریف می‌شود) یکی از مهم‌ترین عوامل خطر ابتلا ‌به بیماری‌های قلبی‌عروقی است. در کشورهایی مثل ژاپن که تا به امروز سطح کلسترول خون افراد به‌طورمتوسط   mg/dl 150 می‌باشد، بیماری‌های قلبی‌عروقی نادر هستند.
تمامی بزرگسالان بیش از ۲۰ سال باید سطح مجموعه لیپوپروتئین‌ها و کلسترول خون خود را هر ۵ سال اندازه گیری نمایند. کودکانی که در خانواده‌هایی با سابقه بیماری قلبی زودرس متولد می‌شوند، باید از سن ۲ سالگی تحت سنجش و اندازه گیری کلسترول خون قرارگیرند. در اندازه گیری کلی چربی‌های خون نه تنها کلسترول کل بلکه کلسترول خوب (HDL) و تری‌گلسیریدها هم اندازه‌گیری می‌شوند.
پزشک به تمامی این مقادیر علاوه بر عوامل خطر ذکر شده قبلی در شما توجه نموده و از مجموعه آنها میزان ‌خطرکلی را ارزیابی می‌نماید و ضریب خطر ایجاد بیماری قلبی در ۱۰ سال آینده در شما را به اطلاعتان می‌رساند. آگاهی از این میزان خطر سبب می‌شود که انسان گام‌هایی در جهت بهبود سلامت قلبی‌عروقی و کاهش احتمال بروز حمله قلبی و سکته مغزی خود بردارد.
برای اندازه گیری سطح کلسترول خون می‌توان به پزشک یا آزمایشگاه مراجعه نمود. نتایج اندازه گیری کلسترول خون در مراکز تجاری یا نمایشگاه‌های سلامت هیچ‌گاه به اندازه بررسی در آزمایشگاه‌های معتبر قابل اطمینان نیست. برای اطمینان از درستی نتایج باید این آزمایش اندازه گیری کلسترول خون به صورت ناشتا انجام شود. کلسترول بد (LDL) مهمترین شاخص خطر حمله قلبی است ولی یک آزمایش غیر ناشتا تخمین دقیقی از آن به دست نمی‌دهد. برای آماده شدن جهت انجام آزمایش چربی خون باید اقدامات زیر را انجام داد:
• به مدت ۱۰ تا ۱۲ ساعت پیش از آزمایش چربی خون، باید به جز آب هیچ چیز نخورید و نیاشامید (اغلب در طول شب).
• شما می توانید تا ۱۲- ۱۰ ساعت پیش از آزمایش چربی خون، غذاهای معمولی را مصرف بکنید.
• اگر شما در روز آزمایش چربی خون بیمار باشید، حتماً آزمایش چربی خون را به روز دیگری موکول کنید.
• پیش از انجام آزمایش از پزشک خود سوال نمایید که در صبح روز آزمایش، مجاز به مصرف کدامیک از داروهای خود می‌باشید.

تحلیل نتایج آزمایش چربی خون

کلسترول خون با واحد میلی‌گرم در دسی‌لیترخون (mg/dl ) بیان می‌شود. مقادیر کلسترول بر اساس میزان خطری که برای سلامتی ایجاد می‌کنند طبقه‌بندی می‌شوند. چون ممکن است مقادیرکلسترول در هر روز نسبت به روزهای دیگر متفاوت باشد، در نتیجه طبقه بندی بر اساس یک طیف مقادیر صورت می‌گیرد. البته قرارداشتن در طیف بالای کلسترول هرگز به این مفهوم نیست که انسان قطعا دچار بیماری‌های قلبی‌عروقی می‌شود و قرارگرفتن در طیف پایین کلسترول نیز به مفهوم اطمینان از عدم وقوع بیماری‌های قلبی‌عروقی نمی‌باشد. اثر مقادیرکلسترول بر روی میزان خطرکلی بیماری‌های قلبی ‌عروقی یا سکته ‌مغزی بستگی به عوامل دیگری مثل سابقه خانوادگی، دیابت (بیماری‌قند‌خون)، فشارخون بالا و سایر عادات سلامتی مانند مصرف سیگار یا عدم فعالیت جسمانی دارد.

مشاهده مقاله درمان چربی خون بالا

منبع: بیمارستان شهید رجایی