خانه / برچسب: راه تشخیص آنژین پرینزمتال

آرشیو برچسب: راه تشخیص آنژین پرینزمتال

آنژین پرینزمتال

آنژین پرنیزمتال یا آنژین واریانت (Prinzmetal’s or Variant angina) به طور معمول به صورت درد غیر قابل پیش بینی در زمان استراحت و اغلب در اوایل صبح احساس می شود که در این حالت بیمار را از خواب بیدار می ...

ادامه مطلب »