خانه / تصویر / روش صحیح اندازه گیری فشار خون

روش صحیح اندازه گیری فشار خون

کدام میزان فشار خون، نشان دهنده ی فشار خون واقعی شماست؟ پاسخ دادن به این سؤال دشوار است. فشار خون مدام تغییر می کند و روزانه از یک سیکل پیروی می کند به این معنی که صبح ها فشار خون از همه مواقع روز بیشتر است و عصرها از بقیه اوقات کمتر. همچنین عددی که فشار سنج اندازه گیری فشار خون نشان می دهد به کاری که انجام می دهید، افکار و احساسات شما نیز بستگی دارد. بنابراین وقتی پزشک فشار خون تان را اندازه می گیرد، فقط نمایی کلی از این معیار سلامتی به دست می آورد که ممکن است نشان دهنده ی فشار خون معمول شما باشد یا نباشد. اندازه گیری فشار خون در حالی که فرد نشسته و بازویش را از آرنج خم کرده، با خطوط راهنمای چگونگی روش صحیح اندازه گیری فشار خون در حال حاضر همخوانی دارد. پزشکان هم با استناد به اعداد به دست آمده در این حالت تصمیم می گیرند که چه وقت و چطور فشار خون بالا را درمان کنند. این کار دقت تشخیص فشار خون معمول شما را بهتر نمی کند ولی با استفاده از همین روش در هر بار اندازه گیری فشار خون، وضعیت بدن یا نحوه قرارگیری بازو به عنوان عواملی که می توانند باعث تغییر فشار خون شوند، از صحنه حذف می شوند. با روش صحیح اندازه گیری فشار خون شما می توانید بگویید که فشار خون تان واقعاً تغییر کرده یا ثابت باقی مانده است.

 روش صحیح اندازه گیری فشار خون

چه شما فشار خون تان را در خانه اندازه بگیرید چه پزشک در مطب، این کار را انجام دهد، پیروی از دستورات زیر شما را از شر متغیرهایی که می توانند میزان فشار خون را تحت تأثیر قرار دهند خلاص می کند. اگر پزشک به این دستورات اندازه گیری فشار خون توجه نکرد، خجالت نکشید و به اون بگویید که این نکات را برای روش صحیح اندازه گیری فشار خون رعایت کند.

–        نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشار خون نوشیدنی حاوی کافئین ننوشید و سیگار نکشید.

–        پنج دقیقه آرام قبل از اندازه گیری فشار خون بنشینید.

–        حین اندازه گیری فشار خون روی صندلی بنشینید، پاهایتان را روی زمین بگذارید و و بازویتان را در راستای قلب از آرنج خم کنید.

–        قسمتی از بازوبند که باد می شود باید دور حداقل ۸۰ درصد از بازوی شما بسسته شود و بازوبند باید مستقیماً روی پوست قرار گیرد. اندازه گیری فشار خون از روی لباس درست نیست.

–        حین اندازه گیری فشار خون راه نروید.

گاهی اوقات می توان این اصول روش صحیح اندازه گیری فشار خون را زیر پا گذاشت. اگر وقتی صبح ها از تخت خواب بلند می شوید، یا از روی صندلی بر می خیزید، سرتان گیج می رود، باید یک بار در حالت نشسته فشار خون تان اندازه گیری شود و یک بار دیگر زمانی که ایستاده اید تا مشخص شود میزان فشار خون در این دو حالت فرق می کند یا خیر. اینکه میزان فشار خون را در هر بار اندازه گیری یادداشت کنید و در خانه داشته باشید، خیلی مهم است، چرا که می توانید در ویزیت بعدی آن ها را با پزشک مرور کنید.

برای مطالعه ” درمان فشار خون بالا ” و ” اندازه گیری فشار خون در خانه ” کلیک کنید .

منبع: کتاب فشار خون