آنژین صدری ناپایدار

در اغلب اوقات درد آنژین صدری ناپایدار قابل پیش بینی نیست و ممکن است درحالت استراحت نیز رخ دهد و مدت زمان درد نیز طولانی تر از آنژین صدری پایداراست و ممکن است با درمان دارویی نیز بهبود نیابد که در این صورت با متخصص آنژین صدری تماس بگیرید یا به نزدیکترین اورژانس مراجعه کنید. درصورت عدم بهبود درد آنژین صدری ناپایدار با استفاده از دارو فورا با پزشک تماس بگیرید یا به اورژانس مراجعه کنید.

آنژین صدری یا آنژین قلبی به وضعیتی گویند که بیمار دچار درد قفسه سینه شده باشد که منشا درد بیماری شریان‌های کرنری باشد.
دلیل ظهور آنژین صدری فقدان اکسیژن کافی در ماهیچه‌های قلبیست. این درد گاهگاه است و اغلب به بازوها و به خصوص بازوی چپ نیز قابلیت انتشار دارد. معمولا آنژین موقتی است، با فعالیت نسبی فیزیکی ویا استرس ظاهر گردیده و با استراحت مجدد بیمار درد محو می‌شود.

اما در حالتی که آنژین صدری حتی در حالت استراحت توسط شخص حس شود، آنژین صدری حالت ناپایدار (Unstable angina) به خود گرفته‌است. آنژین صدری ناپایدار بسیار خطرناک بوده و از علائم قریب الوقوع بودن یک سکته قلبی است. در بیماران کرونری قلبی، سرخرگ‌های کرونری تنگ و باریک می‌شوند (استنوسیس) و عضلات قلب از رسیدن خون و اکسیژن کافی محروم می‌گردند. (مانند هنگامی که که یک لوله آب به دلایل مختلفی تنگ شود و نتواند به خوبی آبرسانی کند).

در این صورت در حالت استراحت ممکن است اشکالی برای فرد ایجاد نشود ، اما وقتی که قلب مجبور باشد کار بیشتری انجام دهد و مثلاً شخص بخواهد چند پله را بالا برود، سرخرگ‌های کرونری نمی‌توانند بر اساس نیاز اکسیژن این عضلات ، به آنها خون و اکسیژن برسانند و در نتیجه شخص در هنگام بالا رفتن از پله‌ها دچار درد سینه و آنژین قلبی ناپایدار می‌گردد. در چنین مواقعی اگر فرد کمی استراحت کند، درد معمولاً از بین خواهد رفت.

آشنایی با آنژین ناپایدار قلبی (کلیک کنید)

منبع: پزشکان بدون مرز. علوم پزشکی