کنترل فشارخون در منزل

پزشک ممکن است از شما بخواهد که به طور مرتب فشار خون خود را در منزل اندازه گیری نموده و ثبت کنید. انجام این کار به شما و پزشکتان کمک می‌کند تا درک کاملی از چگونگی تغییرات فشارخون خود در طول روز پیدا کنید و دریابید که داروهای مصرفی تا چه حد در کنترل فشار خونتان موفق بوده‌اند . این کار از ایجاد پدیده “فشارخون روپوش سفید” که می‌تواند تشخیص بیماری شما را بغرنج سازد جلوگیری می‌کند. البته اندازه گیری شخصی فشار خون هیچگاه جایگزین اندازه‌گیری فشار خون توسط پزشک متخصص نمی‌شود، بلکه مقادیر اندازه گیری شده در مطب پزشک را تکمیل و تأیید می‌نماید. اگر تفاوت قابل توجهی میان مقادیرکنترل شده در منزل و مطب پزشک وجود داشت، دستگاه اندازه گیری فشار خون در منزل را نزد پزشک یا پرستار بیاورید تا توسط آن فشار خون شما را اندازه‌گیری کند و کارکرد صحیح آن را بررسی نماید.
ممکن است شما یک دستگاه اندازه گیری فشارخون بخرید تا در منزل احساس راحتی کنید. شما انواع مختلفی از این دستگاه‌ها را می‌توانید در داروخانه‌ها و فروشگاه‌های مربوطه پیدا کنید. ممکن است جهت آگاهی بیشتر بررسی‌های مختلفی را انجام دهید. پزشک به شما خواهد گفت که بهترین نوع دستگاه اندازه گیری فشارخون برای شما کدام نوع است. شما ممکن است یکی از این دو نوع را انتخاب کنید: دستگاه اندازه گیری فشار خون دیجیتال و یا دستگاه اندازه گیری فشار خون دستی.

مطالعه مقاله درمان فشار خون بالا

منبع: بیمارستان شهید رجایی