علت تنگی دریچه میترال

تنگی دریچه میترال در بیشتر مواقع علامت خاصی ندارد، اما بعضی علائم آن شامل تنگی نفس ؛ بویژه بعد از ورزش، خستگی، حملات مكرر برونشیت (التهاب مجاری هوا) احساس تپش قلب یا ناراحتی و سنگینی در قفسه سینه است.در سمت چپ قلب شما دریچه میترال حفره بالایی را به پائینی متصل می كند. اگر سوراخ دریچه میترال باریك شده عبور خون از آن كاهش یابد، تنگی دریچه میترال رخ می دهد. همچنین به حالتی كه دریچه میترال نتواند به شكل كامل بسته شود و در نتیجه خون به سمت عكس یعنی از بطن به داخل دهلیز نشت كند نارسایی دریچه میترال می گویند.

علل تنگی دریچه میترال قلب

هنگامی كه دریچه میترال قلب باریك و عبور خون از آن دشوار شود، مقدار زیادی خون در دهلیز چپ جمع می شود و در نتیجه فشار در دهلیز چپ بالارفته و ممكن است به بزرگ شدن این حفره منجر شود، در این حالت خون حتی می تواند به ریه ها بازگشته، موجب ورم ریوی شود. تنگی دریچه میترال تقریباً همیشه به علت تب روماتیسمی كه یك عارضه عفونی مربوط به حلق است، به وجود می آید، اما گاهی بعضی نوزادان با یك دریچه میترال تنگ متولد می شوند.

قلب از چهار حفره و چهار دریچه تشكیل شده است. دو دریچه میترال تنظیم جریان خون از حوزه های بالایی دهلیز به حفره های پائینی بطن ها را بر عهده دارند. دو دریچه دیگر – آئورت و سرخرگ ریوی – جریان خونی را كه از بطن ها برای گردش در سایر قسمت های بدن خارج می شود، تنظیم می كنند.

در سمت چپ قلب دریچه میترال، دهلیز را به بطن مرتبط می كند. دریچه آئورت هم در سمت چپ قلب باز می شود تا خون از بطن چپ به آئورت جریان یابد. در سمت راست قلب هم دریچه دیگری مسیر جریان خون از دهلیز به بطن را تنظیم می كند و به خون اجازه می دهد تا از بطن راست خارج شده و به ریه ها جریان یابد.دریچه ها به خون اجازه می دهند تا فقط در یك سمت حركت كند. وقتی دریچه بسته است، از جریان یافتن خون به حفره بعدی یا از بازگشت خون به بخش قبلی جلوگیری می كند. در صورت باریك شدن سوراخ دریچه، جریان عبوری خون محدود می شود. به این حالت تنگی دریچه می گویند. ممكن است هر یك از دریچه های قلب به تنگی یا انسداد مبتلاشوند.علاوه بر این امكان دارد دریچه شكل خود را از دست داده و برآمده شود كه به این حالت افتادگی دریچه یاپرولاپس می گویند.

بسیاری از افراد مبتلا به بیماری قلبی ممکن است نیاز به درمان کمی داشته باشند ولی ممکن است از مزایای چک_‌آپ‌ های منظم مانند انجام اکوکاردیوگرام سود بسیاری ببرند.

آشنایی با علائم تنگی دریچه میترال (کلیک کنید)

منبع: روزنامه ایران. هدایت گستر

theme