0
رأی
0
پاسخ
0
رأی
0
پاسخ

فاطمه

مرداد ۹, ۱۳۹۷ fatemeh
0
رأی
0
پاسخ

کرایو بالن

تیر ۶, ۱۳۹۷ isa.zar
0
رأی
2
پاسخ

فشار خون بالا

فروردین ۱۹, ۱۳۹۳ ida
0
رأی
0
پاسخ

درمان af

خرداد ۱۴, ۱۳۹۷ ahad bakzadeh
0
رأی
0
پاسخ
0
رأی
0
پاسخ

برادیکاردی

خرداد ۵, ۱۳۹۷ 4360236905
0
رأی
0
پاسخ

pvcقلبی

خرداد ۵, ۱۳۹۷ fmfm
0
رأی
0
پاسخ
0
رأی
0
پاسخ
theme