خانه / برچسب: كاهش كلسترول در برنامه غذایی بیماران قلبی

آرشیو برچسب: كاهش كلسترول در برنامه غذایی بیماران قلبی

کاهش کلسترول در برنامه غذایی بیماران قلبی

جهت کنترل چربی خون در بیماری های قلبی، چند توصیه کاربردی را جهت کاهش دریافت چربی های رژیم غذایی و درمان چربی خون بیماران قلبی می توان ارایه نمود: برنامه غذایی بیماران قلبی با هدف کاهش کلسترول جایگزینی لبنیات کم چرب ...

ادامه مطلب »