خانه / برچسب: فعالیت های نامناسب برای بیماران قلبی

آرشیو برچسب: فعالیت های نامناسب برای بیماران قلبی

میزان فعالیت بدنی مطلوب بیماران قلبی

دانشمندان میزان فعالیت بدنی مطلوب بیماران قلبی در طول هفته را به صورت یک هرم فعالیت درنظر می گیرند. در قاعده هرم که بیشترین میزان صرف وقت و انرژی در طول روز یا هفته را شامل می شود به انجام کارهای روزمره با ...

ادامه مطلب »