خانه / برچسب: آدرس بهترین متخصص تنگی دریچه آئورت

آرشیو برچسب: آدرس بهترین متخصص تنگی دریچه آئورت

درمان تنگی دریچه آئورت

در تنگی دریچه آئورت ، مقدار عبور خون از راه این دریچه، از بطن چپ به داخل سرخرگ آئورت که اصلی ترین سرخرگ بدن است کاهش پیدا می کند و در نتیجه قلب مجبور می شود برای پمپ خون به ...

ادامه مطلب »