خانه / مطالب تخصصی

مطالب تخصصی

مطالب تخصصی قلب و عروق

تنگی دریچه میترال Mitral stenosis

برخورد با تنگی دریچه میترال از چالش های مهم در طب قلب و عروق می باشد که آخرین تغییرات تشخیصی و درمانی آن بر اساس کتاب برانوالد ۲۰۱۵ برای استفاده همکاران عزیز آورده شده است.  

ادامه مطلب »