کاردیومیوپاتی دیلاته

کاردیومیوپاتی های مزمن قلبی که شامل کاردیومیوپاتی دیلاته قلبی ، کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک قلبی ، کاردیومیوپاتی محدودکننده قلبی می باشد؛ اختلال اولیه در عضله قلب است.  بیماری کاردیومیوپاتی نیز با کاهش توانایی قلب برای پمپاژ خون منجر به علائم نارسایی قلبی می شود.

کاردیومیوپاتی ها شامل گروهی از بیماریها می شوند که شاخص آنها درگیری عضله قلب است.از نظر عملکرد کاردیومیوپاتی ها را به سه گروه عمده احتقانی، هیپرتروفیک و رستریکتیو طبقه بندی می کنند. در این میان کاردیومیوپاتی رستریکتیو کمترین شیوع را دارد و بندرت در کودکان دیده می شود. در حالی که کاردیومیوپاتی دیلاته یا گشاد شده شایعترین شکل کاردیومیوپاتی است. در این اختلال ، بطن چپ قلب – حفره اصلی پمپاژ قلب شما – بزرگ شده( گشاد شده) و  توانایی پمپ آن کم قدرت می شود.اگر چه این نوع می تواند افراد با هر سنی را درگیر کند، اغلب در افراد با سن میانه اتفاق می افتد، با شیوع بیشتری در بین مردان تا زنان. برخی از افراد با کاردیومیوپاتی دیلاته ممکن است این بیماری را به ارث برده باشند.

کاردیومیوپاتی دیلاته بدون زمینه قبلی ایسکمی یا انفارکتوس قلبی حدود ۱۰ درصد از موارد مرگ ناگهانی قلبی را تشکیل می‌دهد. پیش آگهی بیماران کاردیومیوپاتی دیلاته بسیار بد بوده و ۳۰ تا ۵۰ درصد موارد مرگ در این گروه به صورت مرگ ناگهانی قلبی می‌باشد.

علت کاردیومیوپاتی دیلاته

علت ایجاد کاردیومیوپاتی دیلاته دقیقاً مشخص نیست ولی علل ویروسی، اتوایمیون، ژنتیک و عوامل محیطی مثل مصرف الکل می‌توانند در نظر گرفته شوند. علت اصلی مرگ در بیماران کاردیومیوپاتی دیلاته، تاکی آریتمی بطنی است.

عوامل مهمی که خطر مرگ ناگهانی قبلی را در این گروه از بیماران کاردیومیوپاتی دیلاته افزایش می‌دهند شامل موارد زیر است:

  • افزایش فشار انتهای دیاستولی بطن چپ
  • افزایش فعالیت سیستم سمپاتیک
  • فعال شدن سیستم‌های عصبی- هورمونی
  • اختلالات الکترولیت.

باید توجه داشت که بسیاری از داروهایی که در درمان نارسایی قلبی استفاده می‌شوند مانند داروهای ضد آریتمی، اینوتروپ‌ها و دیورتیک‌ها می‌توانند خود زمینه ساز ایجاد آریتمی در برخی از بیماران گردند.

وقوع سنکوپ در این بیماران که معمولا به علت تاکی کاردی بطنی ایجاد می‌گردد، باید بسیار مهم تلقی گردد. در بیمارانی که در کلاس ۳ و ۴ نارسایی قلبی هستند وقوع سنکوپ را می‌توان به عنوان یک عامل پیش‌بینی کننده قوی برای مرگ ناگهانی قلبی در نظر گرفت.

علایم و نشانه های کاردیومیوپاتی دیلاته

علائم کاردیومیوپاتی دیلاته معمولاً پس از سن ۲۰ سالگی دیده می شود. اختلال درعملکرد تست های تنفسی به علت ضعف عضلانی پیشرونده و همراهی اسکولیوز و بیماریهای restrictive ریوی دیده می شود.

آشنایی با درمان کاردیومیوپاتی (کلیک کنید)

منبع: پارسی نیوز. ویستا. بیماری های قلبی و عروقی