خانه / انواع بيماريهاي قلبي / كارديوميوپاتي ها / کاردیومیوپاتی در کودکان

کاردیومیوپاتی در کودکان

بیماری کاردیومیوپاتی، بیماری عضله قلب است که سبب عملکرد غیرطبیعی میوکارد شده و این حالت ناشی از بیماری یا اختلال عملکرد سایر ساختمان های قلبی نیست. کاردیومیوپاتی ها را به طرق مختلف طبقه بندی می کنند. از نظر عملکرد کاردیومیوپاتی ها را به سه گروه کاردیومیوپاتی احتقانی، هیپرتروفیک و رستریکتیو طبقه بندی می کنند.

با توجه به نادر بودن کاردیومیوپاتی محدود شونده در کودکان مطالعات انجام شده در این زمینه محدود به تعداد موارد کم بیماری است. کاردیومیوپاتی رستریکتیو یا کاردیومیوپاتی اتساعی کمترین شیوع را دارد و بندرت در کودکان دیده می شود. اهمیت آن عمدتاً به دلیل افتراق از پریکاردیت کونستریکتیو است، چون سرانجام تشخیص غلط بیمار مبتلا به پریکاردیت کونستریکتیو این است که غیرقابل عمل تشخیص داده شده و پیگیری می شود در صورتی که امکان درمان موفقیت آمیز آن وجود دارد . وجه مشخصه کاردیومیوپاتی اتساعی در کودکان عملکرد غیرطبیعی آن در زمان دیاستول است به صورتی که دیواره بطنی به شدت سفت شده و مانع پر شدن بطن ها می شود.

شیوع کاردیومیوپاتی اتساعی در کودکان، ۳۶ مورد در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر است.

کاردیومیوپاتی کودکان عبارت از یک اختلال التهابی عضله قلب . در نتیجه ، عضله قلب ضعیف می شود و نمی تواند خون را به نحوه مؤثری پمپ کند. مختل شدن کار قلب نهایتاً ریه ها، کبد و دستگاه گردش خون را متأثر می سازد. این اختلال در مردان شایع تر است.

علایم کاردیومیوپاتی کودکان

نشانه ها و علائم کاردیومیوپاتی ها در کودکان اغلب با یکدیگر هم پوشانی (overlap) دارند. بطور کلی تشخیص با اکوکادیوگرافی است ولی کاتتریسم قلبی و بیوپسی اندومیوکارد ممکن است اطلاعات اضافه تری بدست دهند که از نظر نگهداری و گاهی یافتن علت بیماری مفید واقع می شود.

در صورتی که کاردیومیوپاتی کودکان به حدی قلب را درگیر کند که نارسایی قلبی ایجاد شود، علایم زیر ممکن است رخ دهند:

  • تندشدن یا نامنظم شدن ضربان قلب
  • تنگی نفس به هنگام فعالیت
  • تورم پا و مچ پا
  • خستگی
  • سرفه همراه با خلط خونی کف دار
  • از دست دادن اشتها

آشنایی با درمان انواع کاردیومیوپاتی (کلیک کنید)

منبع: علوم پزشکی رازی. آفتاب. مدیکال