نوار قلب غیر طبیعی

در صورتی که فرد با فعالیت کم دچار تپش قلب شود مراجعه به پزشک و معاینه قلبی و در صورت لزوم بررسی های قلبی توصیه می شود. اگر فرد در حالت استراحت بصورت ناگهانی دچار طپش قلب شده و پس از چند دقیقه طپش قلب بصورت خودبخود و دفعتا قطع شود احتمالا آریتمی قلبی وجود داشته است. در این موارد گرفتن نبض و شمارش ضربان قلب در تشخیص علت طپش قلب بسیار کمک کننده است.

در صورتی که امکان مراجعه فوری به مرکز پزشکی و ثبت الکتروگرام قلب در هنگام طپش وجود داشته باشد تشخیص بیماری های قلبی بسیار آسان می شود.
ضربان های نابجا براحتی توسط الکتروگرام قلبی(در صورت وجود در هنگام ثبت نوار) قابل تشخیص می باشند. حملات طپش قلب در مبتلایان به اختلالات قلبی نظیر نارسایی قلب و یا مشکلات دریچه ای مطرح کننده آریتمی هایی از قبیلAF ، فلوتر دهلیزی و یا تاکی کاردی بطنی بوده و با توجه به عوارض مهم این آریتمی ها بررسی دقیق و درمان مناسب الزامی است.

گاهی در نوار قلب فرد در هنگام احساس طپش قلب هیچگونه بی نظمی وجود ندارد. در این موارد اطمینان بخشی به بیمار کافی است.

تغییرات نوار قلب غیر طبیعی

یکی از راحتترین راه‌های شناسایی بیماری های قلبی، نوار قلب است.
در تعداد زیادی از بیماری های قلبی ما تغییراتی در نوار قلب داریم که راهگشا می‌باشد. مثلا در آریتمی قلبی تعداد یا شکل امواج در نوار قلب تغییر می‌کند. در بیماری های ایسکمیک قلبی معمولاً بسته به حاد یا قدیمی بودن واقعه ایسکمیک و ناحیه رگ های درگیر، ما موج Q عمیق، موج T برعکس یا بالا و پایین رفتن قطعه S T را داریم. در برخی بیماری ها نیز ما انحراف محور قلب را داریم. در برخی بلوکهای قلبی پهن شدن کمپلکس QRS را داریم. در برخی اختلالات الکترولیتهای سرم مانند افزایش پتاسیم خون نیز ما تغییرات ECG داریم.

آشنایی با نوار قلب طبیعی (کلیک کنید)

منبع: همشهری آنلاین. پزشکان بدون مرز. مهندسی پزشکی