نوار قلب سالم

شاید اولین وقدیمی ترین وساده ترین روش تشخیصی در بیماریهای قلب وعروق نوار قلب یا الکترو کاردیو گرافی است . نوار قلب در واقع ثبت فعالیت الکتریکی قلب وتا حدودی فعالیت مکانیکی قلب از طریق قرار دادن الکترودهای حساس در سطح پوست جلوی سینه و انتهای اندامها بصورت تقویت شده است که بصورت امواج فعالیت الکتریکی قسمتهای مختلف قلب روی کاغذ مخصوصی ثبت شده و باید دقیق و کامل توسط متخصص قلب برای بررس نوار قلب سالم تفسیرشود .

نوار قلب اولین تستی است که در همه بیماران قلبی و عروقی انجام میشود.

نوار قلب در بعضی از بیماریهای قلبی مثل :اختلال ضربان و ریتم قلب یا انفارکتوس میوکارد و…..میتواند کاملا کمک کننده و تشخیصی باشد و دربعضی بیماران نیز راهنمایی برای بررسی بیشتر از نظر بیماریهای قلبی یا غیر قلبی است.

نوار قلب دریک بیمار قلبی می تواند کاملا نرمال باشد ودر بیمار غیر قلبی نوار تغییرات زیادی داشته باشد .بنابراین نوار قلب نرمال ردکننده بیماری قلبی نیست و یک نوار قلب با تغییرات متعدد لزوما به معنای بیماری قلبی نیست . چکاب بیماری قلبی فقط با یک نوار قلب سالم نیست .

در هر بیماری که با درد مشکوک در ناحیه جلوی قفسه سینه وبالای شکم وفک تحتانی و پشت وشانه ها بخصوص درسمت چپ مراجعه می کند یا در فردی که با تنگی نفس در حین فعالیت یا ضعف مفرط یا خستگی زودرس یا تپش قلب به پزشک متخصص قلب مراجعه میکند باید نوار قلب گرفته شود.

کاربرد بسیار مهم دیگر نوار قلب غیر از تشخیص بیماریهای عروق کرونر در تشخیص و درمان اختلالات ریتم و ضربان قلب است که در بسیاری از موارد به تنهایی می تواند بیمار را تعیین تکلیف نماید یا گاهی در موارد اورژانس با تشخیص زودرس یک آریتمی کشنده می تواند جان بیمار را نجات دهد .

تفسیر دقیق وکامل نوار قلب همیشه بهتر است توسط متخصص قلب و عروق مجرب انجام شود وقبل ازیک قضاوت زودرس برای تشخیص و انگ یا برچسپ بیماری قلبی تستهای تکمیلی لازم انجام شود تایک عمر با ذهنیت بیماری قلبی کیفیت زندگی یک انسان متاثر نشود واز طرفی با تشخیص نوار قلب سالم و سریع وبه موقع یک بیماری از عوارض و عواقب آن پیشگیری نماییم و اگر دردی دوا نمی کنیم .درد بزرگتری ایجاد نکنیم.

مقاله آشنایی با کاربردهای نوار قلب (کلیک کنید)

منبع: ئکتر فخرالدینی