خانه / درمان هاي بيماريهاي قلبي / درمان هاي غيرجراحي / فعالیت بدنی و كاهش خطر بیماری قلبی عروقی

فعالیت بدنی و كاهش خطر بیماری قلبی عروقی

كاهش فعالیت روزانه در افزایش وزن دخالت دارد . فعالیت بدنی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت تاثیر دارد . افزایش فعالیت بدنی با افزایش مصرف و سوخت انرژی دركاهش و حفظ وزن مؤثر است . انجام فعالیت بدنی همراه با رژیم غذایی نسبت به یك رژیم غذایی بدون فعالیت بدنی بیشتر در كاهش خطر بیماری قلبی عروقی مؤثر است .
فعالیت بدنی حجم چربی بدن را كم می كند و از كاهش توده عضلانی كه غالبا در طی كاهش وزن رخ می دهد، جلوگیری می كند.

  • فعالیت بدنی مناسب: فعالیت بدنی مناسب، فعالیت با شدت متوسط است كه به مدت 30 الی 60 دقیقه در روز و در بیشتر روزهای هفته یا ترجیحا تمام روزها انجام گیرد. به عنوان مثال پیاده روی تند ، دویدن آرام، دوچرخه سواری و شنا بر اساس شرایط جسمانی فرد از ورزشهای مناسب در این مورد هستند. فعالیت بدنی یك عامل كلیدی براى حفظ وزن كاهش یافته است.
  • فعالیت بدنی متوسط : تقریباً 150 كالری درروز یا 1000 كالری در هفته مصرف می كند. فعالیت بدنی با شدت متوسط سبب افزایش جزئی اما قابل توجه در تنفس و ضربان قلب می شود و كمی تعرق نیز به همراه دارد. بهترین مثال پیاده روی با شدتی است كه در طی آن افراد قادر به صحبت كردن باشند ، اما قادر به خواندن نباشند . این فعالیت ها مانند پیاده روی تند ، پاروزنی، اسكی، ورزش ایروبیك و دویدن آهسته، كندن زمین ، شنا یا دوچرخه سواری با سرعت متوسط و معمولی است . والیبال و تنیس نیز جزء ورزش های تفریحی هستند . برای سود بردن از این نوع فعالیت باید حداقل 10 دقیقه بدون توقف و در مجموع حداقل 30 دقیقه در روز انجام شود . پیاده روی به علت ایمن بودن ، عدم نیاز به وسیله و قابل دسترس بودن ، بهترین نوع فعالیت است.
  • فعالیت بدنی منظم : یعنی فعالیت 5 بار یا بیشتر در هفته به مدت حداقل 30 دقیقه در هر نوبت تعریف می شود.
  • فعالیت بدنی گهگاهی یا اتفاقی : یعنی شركت در بعضی از فعالیت های بدنی اما نه براساس یك برنامه منظم . اگرچه بهتر از بی حركتی است اما تأثیر چندانی در تناسب قلبی تنفسی و سلامت قلب ندارد.
  • شدت و مقدار فعالیت: لزوماً نباید برای كسب منافع سلامتی فعالی تهای شدید انجام داد . فعالیت های با شدت متوسط كافی است كه می تواند ضربان قلب را 70-55 درصد حداكثر ضربان قلب افزایش دهد. حداكثر ضربان قلب با این فرمول محاسبه می گردد:

حداكثر ضربان قلب حداكثر= 220 سن

یك فعالیت شدید بیش از 70 درصد حداكثر ضربان قلب است ، یا وضعیتی است كه فرد قادر به صحبت یا سوت زدن به طور طبیعی نیست. اگر هدف سلامت قلبی عروقی باشد. بیمار ترجیح می دهد تا باشدت بیشتر فعالیت كند .

در این صورت باید یك تست ورزش برای افراد زیر انجام شود:

  • در مردان بالای 40 سال با یا بدون یك عامل خطر و در زنان بالای 50 سال همراه با یا بدون یك عامل خطر بیمارانی كه خیلی چاق هستند ممكن است با اجرای فعالیت بدنی معمولی مشكل داشته باشند ، اما می توانند فعالیت هایی كه براساس وضعیت آن ها تطبیق داده شده است ، مانند انجام حركات با صندلی ، تمرینات بر روی زمین ، تمرین یا شنا درآب را انجام دهند .

عمدتاً كاهش وزن به علت كاهش دریافت انرژی ایجاد می شود. فعالیت بدنی در پیشگیری از بازگشت وزن مفیدتر است .به علاوه بر ای كاهش خطرات بیماری های قلبی عروقی و دیابت نوع 2 نیز، مفید است . تصمیم براى توصیه به فعالیت بدنی باید براساس وضعیت بیماری قلبی و ریوی ، سن، نشانه ها و عوامل خطر ساز مرتبط با چاقی گرفته شود. چون مقدار فعالیت بر اساس مدت، شدت و تكرار آن ارزیابی می شود.

برای آشنایی با فعالیت بدنی برای پیشگیری از بیماری های قلبی بر روی لینک کلیک کنید.

theme