علت التهاب عضله قلب

میوکاردیت (التهاب عضله قلب) می تواند به دلیل عوامل عفونی ،بیماری اوتوایمون و واکنشهای فوق حساسیتی ایجاد شود. بیمار مورد بحث سابقه ای از بیماری اوتوایمون نداشت و در معرض توکسینهای قلبی یا سایر عوامل دخیل در واکنشهای فوق حساسیتی قرار نگرفته بود . لذا علت عفونی بسیار محتمل به نظر می رسید ، بنابراین درخواست مشاوره عفونی شد .
برآورد میزان وقوع میوکاردیت با علل مختلف عفونی متغیر است .چون موارد زیادی بدون علامت هستند و مواردی که دارای یک علامت باشد مشخص نشده است .

عفونت ویروسی شایعترین علت میوکاردیت و التهاب عضله قلب در کشورهای پیشرفته است و ویروس دستگاه گوارش به نام آنترو ویروس کوکساکی B بعنوان عامل کثیرالوقوع مشخص شده است. اکثریت عفونتهای ناشی از ویروس دستگاه گوارش در اواخر تابستان و پاییز رخ می دهد و عفونت در اوایل بهار ، نظیر بیمار مورد بحث ، احتمال این تشخیص را کمتر مطرح می کند . ویروسهای تنفسی مثل آنفولانزا ، ادنوویروس و ویروس سنسشیال تنفسی در تابستان شایعتر از عفونتهای آنتروویروسی هستند.اما این بیمار علائمی از این ویروس ها نداشت .

در موارد میوکاردیت ویروسی ،عفونت به طور تیپیک ، ۲ الی ۳ هفته قبل از وقوع میوکاردیت رخ می دهد. عفونت با ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) و ویروس هپاتیت c نیز به عنوان علل میوکاردیت محسوب می شود ، اما بیمار مورد بحث فاقد عوامل خطر دال بر کسب این ویروسها بود . میوکاردیت قارچی ، بینهایت نادر است و معمولاً به مناطق جغرافیایی خاص (مثل کوکسید یوئید ایمیتیس و سایر قارچهای بومی ناحیه ) یا به سرکوب شدن ایمنی سلولی (گونه های آسپرژیلوس و انواع کاندیدا )نسبت داده می شود .عفونت انگلی با تریپانوزوم کروزی (بیماری چاگاس ) یا پلاسمودیوم فالیسپاروم می تواند باعث بیماری های ماهیچه قلب شود . اما عفونت با این پاتوژنها منوط به این است که بیمار در نواحی بومی این پاتوژن واقع گردد و بیمار مورد بحث سابقه ای از اینگونه مسافرت نداشت.

برای پیشگیری‌ از التهاب عضله قلب در صورت‌ مصرف‌ الکل‌، مقدار آن‌ روزانه‌ نباید بیش‌ از ۲-۱ پیمانه‌ باشد، واکسیناسیون‌ رایج‌ علیه‌ دیفتری‌، کزاز، سرخک‌، سرخج‌ و فلج‌اطفال‌.

میوکاردیت معمولا خفیف بوده و قلب باید در عرض دو هفته دوباره بهبودی خود را به دست اورد. اگر نارسایی شدید قلبی ایجاد شود ممکن است انجام عمل جراحی پیوند قلب بهترین راه برای بازگشتن به سلامت طبیعی باشد.

برای آشنایی با کاردیومیوپاتی ها و درمان بیماری های عضله قلب بر روی لینک کنید.

منبع: پزشکان امروز. سلامتی برای همه. مطالب روز