خانه / کسترول خون / داروهای کاهش کلسترول خون

داروهای کاهش کلسترول خون

چنان چه روش های قبلی برای کاهش کلسترول خون و چربی خون مفید واقع نشوند یا ناکافی باشند، درمان دارویی کلسترول خون با تشخیص و تجویز پزشک ضرورت پیدا می کند. ابتدا سعی کنید با رژیم غذایی و ورزش و بدون استفاده از دارو، کلسترول خون خود را پایین بیاورید. از پزشک معالج خود سؤال کنید که قبل از استفاده از داروی کاهش کلسترول خون ، طی چه مدتی ممکن است بتوانید کلسترول خون تان را کاهش دهید. ممکن است پزشک ۴ تا ۶ ماه فرصت برای کاهش کلسترول خون در نظر بگیرد. در این مدت سعی کنید با انتخاب غذاهای مناسب تر، افزایش مقدار ورزش، ترک سیگار، و یا کاهش وزن، کلسترول خون را کاهش دهید. اگر بعد از ۶ ماه تغییری در مقدار کلسترول خون ایجاد نشد، احتمالاً پزشک معالج دارو تجویز خواهد کرد. در صورتیکه از قبل مبتلا به بیماری قلبی یا دیابت هستید و کلسترول LDL خونتان بالاتر از ۱۰۰ میلی گرم است ، ممکن است تغییر رژیم غذایی وانجام ورزش برای کاهش کلسترول خون کافی نباشد؛ اما شاید بتوانید با کمک این دو، کلسترول خون خود را کاهش دهید و این کار نیاز به احساس مسئولیت نسبت به سلامتی و تصمیم جدی درباره ی درمان کلسترول خون و توجه به اهمیت ایجاد تغییرات مزبور و اجرای آن ها دارد.

درمان دارویی کلسترول خون

گروه ۱ (گروه دارای بالاترین میزان احتمال خطر): – ابتلا به بیماری قلبی، دیابت یا دیگر عوامل خطر، – اگر مقدار کلسترول خون  LDL شما، ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر یا بیشتر باشد، رژیم TLC (therapeutic lifestyle changes؛ تغییرات درمانی در نحوه زندگی)، احتمالاً همراه با درمان دارویی کلسترول خون توصیه می شود. – اگر مقدار کلسترول خون LDL شما ۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر یا بیشتر باشد، به شروع درمان دارویی کلسترول خون ، همزمان با رعایت رژیم TLC نیاز دارید.

گروه ۲ (گروه پرخطر): – وجود دو یا چند عامل خطر بروز بیماری قلبی یا سابقه یک حمله قلبی- اگر مقدار کلسترول خون LDL شما، ۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد نیاز به شروع رژیم TLC دارید. – اگر مقدار کلسترول خون LDLشما سه ماه بعد از رعایت رژیم، ۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر یا بیشتر باشد، ممکن است به درمان دارویی کلسترول خون و رژیم TLC نیاز داشته باشید.

گروه ۳- (گروه دارای خطر متوسط): – وجود دو یا چند عامل خطر بروز بیماری و یا حمله قلبی. – اگر مقدار کلسترول خون LDL شما بیشتر از ۱۳۰ میلی گرم باشد، رژیم TLC توصیه می شود. – اگر مقدار کلسترول خون LDL شما، سه ماه بعد از رعایت رژیم، ۱۶۰ میلی گرم در دسی لیتر یا بیشتر باشد، ممکن است علاوه بر رژیم غذایی، درمان دارویی کلسترول خون هم توصیه شود.

گروه ۴ (گروه کم خطر تا گروه دارای خطر متوسط): – وجود یک عامل خطر یا نداشتن عامل خطر بروز بیماری و یا حمله قلبی. – اگر مقدار کلسترول خون LDL شما، بیشتر از ۱۶۰ میلی گرم در دسی لیتر یا بیشتر باشد، باید رژیم TLC توصیه شود. – اگر بعد از سه ماه رعایت رژیم غذایی صِرف، کلسترول خون LDL خونتان هنوز ۱۶۰ میلی گرم در دسی لیتر یا بالاتر باشد، درمان دارویی کلسترول خون همراه با رژیم TLCتوصیه می شود، به ویژه اگر مقدار LDL کلسترول خون بالاتر از ۱۹۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد. قبل از شروع مصرف داروهای کاهش دهنده کلسترول خون یا هر داروی دیگر کلسترول خون ، از پزشک خود درباره ی سایر بیماری هایی که به آن ها مبتلا هستید، و داروهای دیگری که مصرف می کنید و تداخل داروهای کاهش دهنده کلسترول با آنها سؤال کنید. برای مثال داروهای استاتینی می توانند سطح خونی قرص های ضدبارداری خوراکی را افزایش دهند. همچنین درباره مصرف همزمان داروهای ربدون نسخه، ویتامین ها و مکمل های غذایی با داروهای کاهش دهنده کلسترول، از پزشک معالج پرسش نمایید.

اثر مکمل ها در کاهش کلسترول خون

ممکن است پزشک معالج، مکمل پر فیبر مانند پسیلیوم یا سبوس را به منظور کاهش  شما تجویز کند. دو نوع مسهل حاوی پسیلیوم موجود در داروخانه ها عبارتند از متاموسیل (Metamucil) و فیبِرال (fiberall). این داروهای کاهش کلسترول خون با عبور از دستگاه گوارش به شکل توده ای حجیم در می آیند که همراه با کلسترول خون از بدن دفع می شوند. سیتروسیل (Citrucel) مسهل دیگری است که حاوی متیل سلولز است و ماده ای پر فیبر است که از ایجاد یبوست جلوگیری می کند و چربی و کلسترول خون را نیز از بدن دفع می کند.

برای مطالعه کلیک کنید :

– رژیم غذایی بیماران کلسترولی

– کلسترول خوب و بد 

– کاهش کلسترول خون با تغذیه

– درمان دارویی کلسترول

– غذاهای کاهش دهنده کلسترول خون

منبع: کتاب چربی خون