خانه / انواع بيماريهاي قلبي / نارسايي قلبي / داروهای درمان نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌

داروهای درمان نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌

شما تنها فردی نمی باشید که مبتلا به نارسایی احتقانی قلب می باشد. افراد بسیاری با نارسایی احتقانی قلب زندگی می کنند. نارسایی احتقانی قلب یکی از شایعترین علل مراجعه به بیمارستان هادر افراد 65 سال یا بیشتر می باشد . سالها طول می کشد تا نارسایی احتقانی قلب ایجاد شود . در نتیجه اگر شماهم اکنون مبتلا به آن نبوده اما در معرض خطر ابتلا به نارسایی احتقانی قلب هستید ، باید از همین امروز تغییراتی رادر شیوه زندگی خودتان جهت پیشگیری از آن انجام بدهید .

۱. داروهای‌ ادرارآور (دیورتیك‌ها) برای‌ كاهش‌ تجمع‌ مایع‌ در بدن‌ و ورم‌ در فرد مبتلا به نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌ .

۲. دیژیتال‌ برای‌ تقویت‌ و تنظیم‌ ضربان‌ قلب‌

۳. داروهای‌ ضد نامنظمی‌ ضربان‌ قلب‌ برای‌ منظم‌ كردن‌ ضربان‌ قلب‌ بیماران نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌

۴. اگر بیماران نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌ از داروهای‌ ادرارآور یا دیژیتال‌ استفاده‌ می‌كنند، باید پتاسیم‌ بیشتری‌ دریافت‌ كنند.

۵. داروهای‌ گشادكننده‌ عروق‌ برای‌ كاهش‌ فشارخون‌، حتی‌ اگر فشارخون‌ طبیعی‌ باشد. این‌ كار برای‌ برداشتن‌ بار از دوش‌ قلبی‌ كه‌ باید خون‌ را به‌ درون‌ این‌ رگ‌ها پمپ‌ كند انجام‌ می‌گیرد.

اثرات داروهای نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌

در میان مواد دارویی كه امروزه برای درمان نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌ بكار میروند بسیاری از داروهای با اثر مثبت انقباض قلبی، تعداد زیادی از گشادكننده‌های قلبی و مدرها و تعداد كمیاز انواع دیگر داروها كه اثر نهایی آنها هنوز در دست بررسی است، موجود میباشند. داروهایی با اثر مثبت انقباض قلبی و گشادكننده‌های شریانی، همه حجم ضربه‌ای را افزایش داده، ولی بوسیلة مكانیزم‌های مختلفی این كار را میكنند. بعلاوه، بعضی از گشادكننده‌های عروقی ممكن است فشار خون وریدی، احتقاق، و ورم ناشی از نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌ را كاهش دهند. مدرها برای حركت دادن مایع ورمیو كاهش حجم پلاسما بكار میروند، بنابراین باعث كاهش احتقاق وریدی میشوند.

داروهای با اثر مثبت انقباض قلبی

مشتق شده از كلمة یونانی فیبر(inos) و تغییر(tropikos)، اصطلاح اینوتروپیك(inotropic) اشاره به تغییر در قدرت انقباض عضلانی دارد. داروهای با افزایش اثر قدرت عضلانی قلب تحت عنوان اثر مثبت اینوتروپیك(اثر مثبت بر قدرت انقباضی قلبی) گفته میشوند، در حالیكه داروهایی كه قدرت انقباض را كاهش میدهند اثر منفی اینوتروپیك(اثر منفی بر قدرت انقباضی قلب) دارند. داروهایی با اثر مثبت شامل اعضایی از سه گروه هستند: گلیكوزیدهای دیژیتال، تحریك كننده‌های گیرندة آدرنرژیك، و منع‌كننده‌های فسفودیاستراز.

برای مطالعه " تشخیص علل نارسایی احتقانی قلب " روی لینک کلیک کنید .

theme