تنگی دریچه تریکوسپید

قلب هر انسان مثال یک پمپ است. یک پمپ عضلانی قوی که وظیفه دارد خون پر از اکسیژن را به تمام نقاط بدن برساند. این عمل به صورت چرخشی تکرار می شود. این چرخه باعث می شود كه خون با اكسیژن كم از قسمتهای مختلف بدن برگشته و از طریق قلب به ریه ها فرستاده می شود . بعد از گرفتن اكسیژن توسط خون در ریه ها ، خون اكسیژن دار به قسمت دیگری از قلب باز می گردد و پمپاژ قلب، این خون را به بدن شما می راند. بودن دریچه ها برای فعالیت تلمبه ای قلب بسیار حیاتی و مهم است.

قلب 4 دریچه دارد كه با باز و بسته شدن این 4 دریچه، خون بین چهار حفره قلب سرازیر میشود . هر دریچه، وظیفه کنترل جریان خون را دارد و باعث ایجاد جریانی توسط خون به جلو و به حفره بعدی می شود. زمانی که دریچه یا دریچه های قلب دچار تنگی یا بیماری می شوند، توانائی كاركرد آنها بسیار كاهش می یابد .

چنانچه نارسایی تریکوسپید همراه با هیپرتانسیون ریوی و نارسایی بطن راست باشد معمولاً با درمان اختلال زمینه ای ، بهبود قابل ملاحظه ای می یابد . در صورتی که علیرغم درمان علائم تنگی دریچه تریکوسپید برطرف نشوند ، ترمیم حلقه تریکوسپید ممکن است باعث برگشت کارایی دریچه تریکوسپید شود . در مواردی که نارسایی تریکوسپید به دلیل ضایعه اولیه لت ها است ، تعویض دریچه تریکوسپید ضرورت می یابد .

هنگامی كه دريچه‌های قلب چنان تنگ ميشوند كه نميتوانند بطور كامل باز شوند تنگی دریچه قلب ايجاد ميگردد. استنوز به علت تجمع كلسيم در بافت دريچه‌ها و يا در پي تب روماتيسمی،كه یك عارضه التهابی عفونت با باكتری استرپتوكوك بوده و بصورت گلودرد چركی آغاز میشود، ایجاد میشود كه به آن روماتیسم قلبی (Rheumatic Heart Disease) اطلاق میگردد. روماتیسم قلبی باعث ایجاد زخم در بافت دریچه‌ها میگردد.

شایعترین و معمول ترین بیماری قلبی که به دلیل درگیری و مشکلات دریچه قلب در کشور های در حال توسعه رواج دارد بیماری روماتیسم قلبی است . این بیماری که یک بیماری مزمن قلبی است باعث ضخامت و سفت شدن و همچنین سبب غیر قابل انعطاف شدن و بد شکل شدن لتها و دیگر اجزاء یك دریچه قلبی می شود و همچنین سبب تنگی دهانه دریچه آئورت و ایجاد تنگی میترال و تنگی تریكوسپید وخیلی به ندرت تنگی دریچه ریوی شود.

منبع: هفت سیب. ویکی پی جی

theme