انواع نارسایی قلبی

شرح حال و معاینه فیزیکی ، اساسی ترین راه های تشخیص نارسایی قلبی و تعیین علت زمینه ای و آشکارساز آن هستند . یکی از تظاهرات اصلی نارسایی بطن چپ ، تنگی نفس oyspenea است که به دلیل افزایش فشار وریدهای پولمونری پدید می آید . در نارسایی مزمن قلبی ، ابتدا تنگی نفس هنگام فعالیت بروز می کند اما به تدریج پیشرفت کرده و می تواند در حالت استراحت نیز بروز کند . در نارسایی قلبی تنگی نفس اغلب قلبی در حالت درازکش تشدید می شود (ارتوپنه) زیرا بازگشت خون وریدی فشار وریدهای ریوی را بیشتر افزایش می دهد . در نارسایی قلبی ،تنگی نفس حمله ای شبانه PND چند ساعت پس از خوابیدن بروز می کند که احتمالاً ناشی از توزیع مجدد خیز است . در صورتی که نارسایی قلبی برون ده قلب پایین باشد ، ولی فشارهای پرشدگی بطن طبیعی باشند ، جریان خون عضلات در حال فعالیت کاهش یافته و بیمار مبتلا به نارسایی قلبی عمدتاً از خستگی شکایت دارد . در بعضی موارد ، نارسایی قلبی به تدریج پیش می رود و بیمار بدون آنکه بداند فعالیت های روزانه خود را کاهش می دهد . بنابراین در شرح حال تنها شکایات بیمار مبتلا به نارسایی قلبی مطرح نیست بلکه باید میزان فعالیت روزانه او ( ظرفیت کاری function capacity ) نیز ارزیابی شود . بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی قلبی دچار خیز محیطی هستند که در اندام های تحتانی ایجاد می شود . این خیز معمولاً در طول روز تشدید شده و شب هنگام ، در حالت خوابیده و بالا بودن پا کاهش می یابد .

در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی شدید و طولانی مدت قلب ، خیز تا نواحی ران و شکم کشیده شده و ممکن است آسیب ایجاد شود . آنچه که اهمیت دارد این است که اغلب خیز محیطی علت قلبی ندارد .

بسیاری از یافته های فیزیکی نارسایی قلبی مربوط به تغییرات عصبی – هورمونی است که به منظور جبران نارسایی قلبی برون ده پایین وارد عمل شده اند . افزایش تعداد ضربانات قلبی ممکن است به دلیل افزایش فعالیت سمپاتیک ایجاد شده باشد و ضعیف شدن نبض شریانی می تواند ثانویه به انقباض عروق محیطی و کاهش حجم ضربه ای باشد . در صورت افزایش فشارهای پرشدگی بطن چپ ، این امکان وجود دارد که در نارسایی قلبی هنگام سمع ریه ، صداهای کراکل ( خش خش ) به گوش برسد . افزایش فشارهای پرشدگی بطن راست باعث اتساع وریدهای گردن می شود . در صورتی که احتقان کبد هم وجود داشته باشد ، فشار محکم روی ناحیه یک چهارم فوقانی راست شکم ( محل قرارگیری کبد) باعث تشدید برجستگی عروق ژوگولار می شود ( ریفلاکس کبدی ژوگولار ) . در نارسایی قلبی هنگام لمس قفسه سینه در محل قرارگیری قلب ممکن است بزرگی بطن چپ مشخص گردد . صدای سوم قلب در ابتدای دیاستول (S3) یا گالوپ ابتدای دیاستولی به نفع افزایش فشار دهلیز و افزایش سفتی حفره بطن می باشد . این صدا ناشی از تخلیه سریع خون از دهلیز به بطن سفت و با پذیرش کم می باشد . صدای S3 می تواند از منشأ بطن راست با بطن چپ باشد . صدای چهارم قلب (S4) نشان دهنده ی افزایش سهم دهلیز در پر شدن بطن چپ می باشد . اما برای نارسایی قلب اختصاصی نیست . شنیده شدن سوفل های رگورژیتاسیون تریکوسپید و میترال در نارسایی قلبی شایع است که ممکن است طی یک ضایعه حاد تشدید شوند . همان طور که قبلاً گفته شد خیز محیطی از علائم شایع نارسایی قلبی است که در نتیجه افزایش فشار وریدی و یا احتباس آب و سدیم رخ می دهد . در بیماران زمین گیر ، خیز بیشتر در اطراف باسن وجود دارد .

نارسایی احتقانی قلبی دارای علائم اختصاصی در ECG نیست ، اما  ECG به تعیین علت احتمالی نارسایی قلبی ، مثل سکته قلبی قبلی ، هیپرتروفی بطن چپ یا آریتمیهای پراهمیت کمک می کند . رادیوگرافی قفسه صدری  بزرگی حفره های قلب و نشانه های احتقان ریوی را نشان می دهد . با یک تأخیر ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از درمان نارسایی قلبی و بهبود علایم بالینی ، نشانه های نارسایی در عکس ریه از بین می رود . بعضی ترکیبات شیمیایی خون در نارسایی قلبی تغییر می کنند . غلظت سدیم سرم به علت فعالت شبکه رنین – آنژیوتانسین و احتباس آب ، کاهش می یابد . استفاده از دیورتیک های قوی تقریباً همیشه تا حدی مسئول ایجاد هیپرناترمی هستند . عملکرد کلیه ممکن است مختل شود که می تواند ثانویه به بیماری خود کلیه و یا کاهش خونرسانی در اثر انقباض شریان کلیه و کاهش برون ده قلب باشد . در نارسایی بطن راست ، احتقان کبدی شایع است و ممکن است باعث افزایش آنزیم های کبدی شود .

برای مطالعه ” نارسایی قلبی و تنگی نفس ” کلیک کنید .