انفارکتوس چیست؟

انفارکتوس عضله قلب هنگامى رخ مى‌دهد که یک لخته خون شریان تغذیه‌کننده قلب را مسدود مى‌کند. این انسداد معمولاً باعث درد قفسه سینه یا سایر علایم هشداردهنده مى‌شود که مى تواند براى ساعت ها به طول انجامد.
خود انفارکتوس قلبى هم مى تواند این ریتم هاى غیرطبیعى را ایجاد کند. همچنین مشکلات ساختمانى یا الکتریکى مختلفى در قلب ریتم هاى نامنظم ایجاد مى کند: کم آبى، عدم تعادل پتاسیم، منیزیم یا سایر موادمعدنى در خون، استرس، بعضى بیمارى هاى ارثى، یا ضربه ناگهانى به قفسه سینه.

انفارکتوس قلبی یک خرابی دائمی در قسمتی از سلول‌های عضله قلب است که در اثر نرسیدن خون به آنها طی دوره‌ای طولانی به وجود می‌آید و در نتیجه سلول‌ها از غذا و اکسیژن لازم محروم می‌شوند و فعالیت‌های خود را از دست می‌دهند. پس از ۴ تا ۶ هفته، این سلول‌ها به بافت‌های فیبر مانند که در واقع جای زخم ترمیم یافته است، تبدیل می‌شوند.

تا حدودی انفارکتوس می تواند در اثر ناراحتی و فشارهای ناگهانی (استرس) ایجاد شود و چون اندازه‌گیری شدت ناراحتی و فشار، خیلی مشکل است، بعضی اوقات در پی وقوع انفارکتوس در یک بیمار، اطرافیان و نزدیکان او به منظور بررسی علل آن، حوادثی را که اتفاق افتاده، مرور می‌کنند و به دنبال علت واقعه می‌گردند. اکثراً بیمار در روزهای قبل از انفارکتوس، تحت استرس‌هایی بوده است که قابل یادآوری است؛ ولی بسیاری از ما در اوقات مختلف روز، بدون آنکه دچار انفارکتوس یا سکته قلبی بشویم، با اتفاقات استرس‌زا، سروکار پیدا می‌کنیم. تا این زمان هیچگونه دلیل و مدرکی که براساس آن بتوان ادعا کرد استرس، مستعد کننده انفارکتوس قلبی است، وجود ندارد. اگرچه ممکن است استرس، رابطه‌ای با مرگ ناگهانی داشته باشد.

انفارکتوس نیز مانند آنژین قلبی، ناشی از وجود اشکال در سرخرگ‌های تغذیه کننده قلب است که معمولا سرخرگ‌ها تنگ می‌شوند. اگرچه در بروز علائم فوری با یکدیگر تفاوت دارند سال‌های متوالی این تردید وجود داشت که آیا انفارکتوس، در اثر مداومت تنگی سرخرگ‌های تغذیه کننده قلب (عروق کرونر) اتفاق می‌افتد و یا در اثر ایجاد لخته در داخل رگ‌های بیمار شده رخ می‌دهد.

آشنایی با علائم انفارکتوس و سکته قلبی (کلیک کنید)

منبع: روزنامه پزشکی ایران. وبلاگ زیست شناسی