خانه / درمان هاي بيماريهاي قلبي / احیای قلبی تنفسی

احیای قلبی تنفسی

با توجه به این كه در بالغین معمولاً مشكل قلب بارزتر از مشكلات ریه است ، بنابراین برای احیای قلبی تنفسی، اول ماساژ قلبی و بعد احیای تنفسی انجام می شود. احیای قلبی عروقی اولین اقدام در برخورد با بیماران قلبی و حمله قلبی محدود می شود:

1. برای فشار روی قلب ابتدا انتهای كف دست را روی قسمت میانی قفسه سینه قرار دهید . انتهای كف دست باید روی قسمت میانی نیمه تحتانی استخوان جناغ قرار گیرد نه روی دنده یا معده.

2. انتهای كف دست دیگر را روی پشت دستی كه در قسمت میانی قفسه صدری گذاشته اید بگذارید . انگشتان دستتان جدا از قفسه سینه باشد. اكنون فشردن قفسه صدری از طریق پایین كف دستتان را آغاز كنید . آرنج نباید خم شود و باید كاملا كشیده و صاف باشد و وزن بدنتان را روی دستانتان بیاندازید تا بتوانید فشار قابل ملاحظه و رو به پایین بیاورید . فشار سخت و سریع به قفسه صدری وارد كنید تا قفسه سینه 5 سانتی متر فرو برود و این كار را تكرار كنید . فشار روی قفسه سینه را طوری تنظیم كنید كه حدود صد بار در دقیقه شود . با صدای بلند تعداد دفعات فشردن قفسه سینه را بشمارید.

3. وقتی 30 بار در دقیقه فشردن قفسه سینه را انجام دادید ، مطمئن شوید كه دهان و راه های هوایی باز است، اگر تنفس نداشت احیای تنفسی را شروع كنید.

4. سر فرد را به عقب خم كنید، بینی را با دو انگشت بگیرید و فشار دهید تا بینی بسته شود و به این ترتیب از نشت هوا از این طریق پیشگیری می شود . اكنون خودتان یك تنفس معمولی انجام دهید و دهانتان را روی دهان فرد احیا شونده بگذارید و مطمئن شوید كه دهانتان كاملا روی دهان فرد است . حال، آهسته به داخل دهان احیا شونده بدمید، این كار 2 ثانیه طول بكشد و به قدر كافی قفسه سینه احیا شونده پر از هوا شود. این كار را دو بار تكرار كنید، مطمئن شوید بعد از این كه شما در دهان بیمار دمیدید ، قفسه سینه بر آمده می شود، اگر این اتفاق بیفتد یعنی شما به اندازه كافی هوا وارد ریه های بیمار كرده اید.

اگر برای انجام این كار مقاومت وجود داشت سر را بیشتر به عقب ببرید و چانه بیمار را بالاتر نگه دارید . هر 30 باری كه روی قفسه صدری فشار می آورید دوبار تنفس بدهید اگر فرد احیا شونده شروع به تنفس كرد تنفس به بیمار دیگر ضرورتی ندارد.

اگر دو نفر باشید، یك نفر می تواند ماساژ قلبی و نفر دوم تنفس دهان به دهان انجام دهد.

در احیای قلبی عروقی توجه به نكات كلیدی زیر ضروری است:

1. با یاد گرفتن روش های ساده و دنبال كردن دستورالعمل ها گاهی جان چندین انسان را می توان نجات داد.

2. اگر از قبل روش هایی كه یاد گرفته اید تمرین كنید باعث مهارت شما در انجام احیای قلبی عروقی می شود.

3. در شرایط اورژانس (فوریت ها) زمانی برای مطالعه مطالبی كه به شما آموزش داده اند، نیست . با به خاطر سپردن بعضی از روش ها شما می توانید به سرعت وارد عمل شده و بسیار مؤثر باشید.

theme