آنژین ناپایدار

سالانه حدود یک میلیون بیمار با سندروم حاد کرونری درامریکا بستری می شوند که درصدی از آنها انفارکتوس قلبی و بقیه دچار آنژین ناپایدار قلبی شده اند. درحالی در انفارکتوس کامل قلبی انسداد کامل یک رگ تغذیه کننده عضله قلب یا سرخر گ های کرونری رخ می دهد. در آنژین ناپایدار یا انفارکتوس غیر کامل ناشی از انسداد شدید یا غیر کامل رگ کرونری است.

بنظر می رسد با توجه به افزایش پیشرونده افراد مسن تر و شیوع بالای دیابت شیوع این شکل سندروم کرونری نسبت به انفارکتوس کامل رو به افزایش است .

تعریف آنژین قلبی

  • آنژین پایدار:

زمانی که تنگی سرخرگ های کرونری حدود ۷۰درصد قطر سرخرگ را درگیر کند بصورت علایم درد قفسه سینه یا تنگی نفس یا طپش قلب هنگام فعالیت بروز می کند. درد آنژین پایدار اغلب بصورت احساس ناراحتی یا سنگینی عمیق ومبهم و با ناحیه ای نامشخص و بندرت بصورت درد است که احساس وزنه سنگین روی سینه یا کشیدن طناب دور سینه یا عطش به هوا و…وعلایم بسیار غیر اختصاصی دیگر نیز بصورت شایع دیده می شود . بیشترین مشخصه آنژین پایدار در این مرحله بروز علایم اغلب با فعالیت فیزیکی و ورزش یا بدنبال استرس روحی است که با استراحت یا مصرف زیرزبانی نیترو گلیسیرین در عرض ۵تا ۱۰ دقیقه بهبودی می یابد .

آنژین قلبی درواقع درد ناشی از کمخونی یا نرسیدن خون واکسیژن و موادغذایی لازم به عضله قلب دراثر عدم تعادل بین عرضه خون بدلیل تنگی سرخرگ کرونر با نیازعضله قلب به خون در اثر فعالیت یا استرس یا تاکیکاردی یا عفونت وتب یا پرکاری تیرویید ایجاد می شود.وقتی تنگی سرخرگ کرونر خیلی شدید باشد درد قفسه سینه در هنگام استراحت نیز بروز خواهد کرد که اصطلاحا آنژین ناپایدار می گویند .

  • آنژین ناپایدار:

معمولا در آنژین ناپایدار علایم بصورت درد مشخص در ناحیه پشت جناغ و سمت چپ قفسه سینه یا درد در گلو یا فک تحتانی یا پشت قفسه سینه یا شانه چپ یا سطح داخلی آرنج یا درد قسمت فوقانی شکم و بالای ناف و گاهی دردهای سمت راست قفسه سینه بروز می کند درصورتی که به یکی از شکل های زیر باشد به آن آنژین ناپایدار می گویند :

درد هنگام استراحت یا با حداقل فعالیت که بیش از ۲۰ دقیقه طول می کشد و با استراحت یا مصرف نیترو گلیسیرین یا مسکن رفع نمی شود. درد کاملا شدید که بیمار را از خواب بیدار می کند یا دردی که اخیرا شروع شده است . دردی قفسه سینه که نسبت به دردهای قبلی شدت یا فرکانس یا سطح فعالیت کمتری یا مدت زمان بیشتری طول می کشد.

علل آنژین ناپایدار یا انفارکتوس

پنج پروسه مهمی که تا امروز بعنوان عوامل شناخته شده در بروز حمله قلبی یا انفارکتوس مطرح هستند عبارتند از :

پارگی یا زخم در پلاک آترو اسکلروتیک که سبب فعال شدن سیستم انعقادی و پلاکت های مو جود در گردش خون در ناحیه آسیب دیده و تشکیل ترومبوز یا لخته روی پلاک و انسداد کامل یا نسبی سرخرگ کرونر و بروز حمله قلبی می شود که شایعترین علت ایجاد حمله قلبی است .

انسداد دینامیک یا اسپاسم که این فاکتور در مواردی در افراد مستعد حتی بدون تنگی کرونر و در بعضی با اسپاسم در ناحیه یک تنگی کوچک مکانیکی کرونر سبب بروز یک حمله قلبی می شود.مثلا آنژین پرینزمتال یا در اثر تحریک آدرنرژیک با استرس شدید یا سرما یا مصرف کوکایین … انسداد شدید مکانیکال سرخرگ کرونر در اثر پیشرفت تدریجی آترواسکلروزیا تنگی رگ بعد از آنژیوپلاستی که لومن سرخرگ را شدیدا تنگ کرده و سبب انسداد رگ می شود .

التهاب در پلاک بصورت التهاب موضعی یا دراثر یک التهاب سیستمیک آنژین ناپایدار ثانویه که در اثرافزایش شدید در نیاز عضله قلب به اکسیژن یاکاهش رسیدن اکسیژن به عضله قلب به علت تاکی کاردی – تب –کاهش فشار خون – آنمی ایجاد می شود.

منبع: خبریاب