نحوه گرفتن نوار قلب

دستگاه الکتروکاردیوگراف  دارای یکسری لید و گیره های اتصال می باشد که لیدها به قفسه سینه و گیره ها به دست و پای بیمار وصل می شود.

نحوه نصب لیدها و گیره های نوار قلب به ترتیب زیر می باشد:

۱ – دست راست – گیره قرمز

۲- پای راست-گیره مشکی

۳ – پای چپ – گیره سبز

۴- دست چپ – گیره زرد

برای به خاطر سپردن ترتیب گیره های دستگاه نوار قلب کلمه قمسز (ابتدای رنگهای قرمز ، مشکی، سبز و زرد برعکس چرخش عقربه ساعت) را به یاد داشته باشید.

 لیدهای سینه ای دارای نام V و با شماره های یک تا شش شماره گذاری شده اند این لیدها به این صورت روی سینه بیمار وصل می گردد :

V1 : در فضای بین دنده ای ۴ طرف راست قفسه سینه نزدیک جناغ (یک فضا بالاتر از نوک سینه)

V2  : روبروی V1 در سمت چپ قفسه سینه نزدیک جناغ

V3 : زیر شماره ۲ یا انتهای جناغ سینه متمایل به قلب

 V4 : زیر نوک سینه روی خط مید کلاویکل)

 V5 : حدود ۲ سانتیمتر به سمت چپ (آنتریور آگزیلاری لاین در فضای پنجم)

V6 : زیر خط زیر بغل (روی خط میدآگزیلاری)

نحوه گرفتن نوار قلب با دستگاه الکتروکاردیوگراف

۱-روش گرفتن نوار قلب را برای بیمار (درحدسن وسال) توضیح دهید.

۲-بهتر است که بیمار ساعت و سایر لوازم فلزی خود را در بیاورد.

۳-وسایل موردنیاز را آماده کنید.

۴- دمای محیط راکنترل کنید.

۵-پوشش بیماروحریم خصوصی وی راحفظ و بیمار رادر وضعیت راحت قراردهید.

۶- گیره ها رابه ژل آغشته و به دور دستها و پاهای بیمار وصل کنید.

-دستگاه را روشن کنید و نوار را در شش لید مختلف بگیرید(avf ,avl, avr,III,II,I)عموما سرعت کاغذ ۲۵ میلیمتر در ثانیه است و برای مشاهده و گزارش هر چه بهتر کمپلکسها سرعت را به ۵۰ میلیمتر در ثانیه می رسانیم.

۸- روی سینه بیمار ،محل قرارگرفتن لیدهای دستگاه نوار قلب رابه ژل آغشته کنید.در صورت داشتن موی زیاد و بلند با تیغ موها را بتراشید.

۹-  الکترودهای سینه ای را وصل کنید.

۱۰- لیدهای دستگاه نوار قلب V1تا V6 رابگیرید.

۱۱- ژل روی سینه بیمار رابه آرامی پاک کنید.

۱۲- یک لیدطولانی II بگیرید.

۱۳- دستبندها رابازکرده ومحل راتمیزکنید.

برای داشتن نوار قلبی بهتر شرایط زیر نیز باید لحاظ گردد :                      

۱ – بیمار کاملا راحت باشد.ترجیحا پوشیدن لباس آزاد

۲ – اطراف بیمار تلوزیون ، موبایل ، رادیو روشن نباشد.

۳ – استفاده از سیم ارت در صورت نیاز (وقتی پارازیت زیادی در نوار مشاهده می شود)

۴ – به تخت بیمار تکیه ندهیم

۵- استفاده از ژل لیدوکائین یا آب بر روی سطح پوست بیمار جهت افزایش رسانایی و ثبت بهتر جریان الکتریکی قلب

۶ -چنانچه بیمار در دست یا پا دچار آمپوتاسیون باشد یا عضو در گچ باشد لیدهای دستگاه نوار قلب را به نزدیک ترین قسمت به اندام وصل می کنیم. در نقاط دارای ضخامت می توان از پوارهای لید سینه ای برای گرفتن لید دست و پا استفاده کرد. یعنی سیم مربوط به دست یا پا را با یک پوار به پوست نگه داریم.

۷- چنانچه بیمار در حال تشنج یا لرزش ناشی از سرما باشد نوار قلبی پارازیت زیادی خواهد داشت که برای کاهش آن لید را به قسمت پروگزیمال دست یا پا وصل می کنند.

آشنایی با نوار قلب و تشخیص بیماری های قلبی در مرکز نوار قلب

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*