خانه / کسترول خون / آزمایش کلسترول خون

آزمایش کلسترول خون

مفهوم نسبت کلسترول خون به HDLC چیست؟ نسبت کلسترول به HDLC عبارت است از حاصل تقسیم مقدار کلسترول تام (توتال) به مقدار HDL که گاهی به صورت  نوشته می شود. مقدار ایده آل این نسبت کلسترول خون کمتر از ۴ و به طور مشخص ۶/۳ و ۴/۶ است. پیش از این نسبت کلسترول خون مزبور مهم تلقی می شود ولی دستورالعمل های جدید اهمیت چندانی برای آن قایل نمی شوند و اغلب پزشکان در هنگام تصمیم گیری برای درمان بیمار مبتلا به کلسترول خون این نسبت را کنترل نمی کنند.

در چه سنی باید مقدار کلسترول خون خود را آزمایش کنید؟ بهتر است اندازه گیری میزان کلسترول خون و چربی خون از ۲۰ سالگی آغاز شود. انجمن ملی قلب، خون و ریه توصیه می کند که هر فرد بالای ۲۰ سال حداقل هر ۵ سال یکبار، یا در فواصل کمتر در صورت نیاز، مقدار کلسترول خون خود را اندازه گیری کند.

نتایج آزمایش کلسترول خون در افراد بالای ۲۰ سال

نتایج آزمایش مربوط به کلسترول خون

کلسترول خون مطلوب (ایده آل): کمتر از ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر

کلسترول خون بینابینی- بالا: ۲۳۹- ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر

بالا: ۲۴۰ میلی گرم در دسی لیتر

نتایج آزمایش مربوط به کلسترول خون LDL

کلسترول خون مناسب (بهینه): کمتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر

کلسترول خون بالاتر از مقدار مناسب: ۱۲۹- ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر

کلسترول خون بینابینی- بالا: ۱۵۹ -۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر

کلسترول خون بالا: ۱۸۹-۱۶۰ میلی گرم در دسی لیتر

کلسترول خون بسیار بالا: بیشتر از ۱۹۰ میلی گرم در دسی لیتر

نتایج آزمایش مربوط به کلسترول خون HDL

کلسترول خون مطلوب (ایده آل): ۶۰ میلی گرم در دسی لیتر یا بیشتر

کلسترول خون مناسب (بهینه): ۵۹-۴۰ میلی گرم در دسی لیتر

احتمال خطر کلسترول خون: کمتر از ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر

نتایج آزمایش مربوط به کلسترول تری گلیسرید

کلسترول تری گلیسرید طبیعی: ۱۵۰ میلی گرم در دسی لیتر یا کمتر

کلسترول تری گلیسرید بینابینی- بالا: ۱۹۹-۱۵۰ میلی گرم در دسی لیتر

کلسترول تری گلیسرید بالا: ۴۹۹- ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر

کلسترول تری گلیسرید بسیار بالا: ۵۰۰ میلی گرم در دسی لیتر یا بیشتر

نتایج آزمایش کلسترول خون

بعد از دریافت جواب آزمایش کلسترول خون با پزشک خود مشورت کنید. در صورتی که مقدار LDL کلسترول خون شما بیشتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد، باید به وسیله ی پزشک، از نظر وجود بیماری یا اختلالی که موجب افزایش کلسترول خون شده بررسی شوید. در صورتی که بیماری خاصی ناشی از کلسترول خون وجود نداشت، بر اساس برنامه ای که پزشک تعیین می کند تحت درمان کلسترول خون بالا قرار خواهید گرفت. اگر آزمایش کلسترول خون ناشتا ثابت کند که مقدار کلسترول تام شما بالای ۲۰۰ است، احتمال ایجاد بیماری قلبی بیشتر خواهد بود. اگر از نظر مقدار چربی، در گروه «بالا» قرار دارید، احتمال ایجاد بیماری قلبی در شما دو برابر افراد گروه «ایده آل» است و به طور مشخص به اقدام درمانی خاصی نیاز دارید. اگر در گروه افراد مبتلا به مقدار بالای کلسترول خون و چربی خون قرار دارید، و عامل خطر دیگری نیز از نظر ابتلا به بیماری قلبی در شما وجود دارد انجام اقدام درمانی فوری باز هم اهمیت بیشتری پیدا می کند. برای مثال در صورتی که فشار خون شما بالاست و کلسترول بالایی هم دارید باید به طور فوری به اقدام درمانی بپردازید. امروزه به طور معمول از نظر بررسی احتمال وجود مشکل قلبی، مقدار کلسترول تام (توتال)، HDL و LDL، کلسترول تری گلیسرید و هوموسیستئین اندازه گیری می شود. در خون مواد دیگری وجود دارند که ممکن است احتمال وجود خطر بیماری قلبی را با دقت بیشتری تخمین بزنند و ممکن  است در آینده، اندازه گیری این مواد به صورت استاندارد انجام شود. این مواد عبارتند از: آنزیم های قلبی، C-reactive Protein (CRP) دارای حساسیت زیاد و Lp(a). یکی از آزمایشهای جدید کلسترول خون ، عبارت است از اندازه گیری مقدار پروتئین موجود در ذرات کلسترول خون یا آپولیپوپروتئین ها. اندازه گیری LDL (کلسترول بد) همراه آپولیپوپروتئین متصل به LDL، که آپولیپوپروتئین B (apo- B) نامیده شده است، از نظر پیش بینی حمله قلبی کشنده، از اندازه گیری ساده LDL دقیق تر است. آپولیپوپروتئین A1 (apo A1) متصل به HDL کلسترول خون است و در برابر ایجاد حملات قلبی نقش محافظت کننده دارد.. به نظر می رسد در هنگام طبیعی بودن مقادیر کلسترول خون ، آزمایش مزبور نقش پیش بینی کننده بهتری داشته باشد.

آزمایش های خانگی کلسترول خون

برای اندازه گیری و آزمایش خانگی کلسترول خون در منزل ابزارهایی ساخته شده اند، اما به دلیل گران بودن استقبال زیادی از آنها به عمل نیامده است. از طرفی بهتر است بیماران برای تشخیص و اندازه گیری کلسترول خون به آزمایشگاه مراجعه کنند و به وسیله دادن خون تحت آزمایش قرار بگیرند. دستگاهی وجود دارد که مقدار دقیق چربی و کلسترول خون را با گرفتن یک قطره خون تعیین می کند. این دستگاه با باتری کار می کند و کاتلوگ آن در آدرس www.intelihealth.com قابل مشاهده و مطالعه است. می توانید پس از ورود به سایت مزبور، به catalog، سپس به condition specific سپس به heart and blood pressure و در مرحله بعد به cholesterol monitor وارد شوید وکاتالوگ این دستگاه را مطالعه کنید.

برای مطالعه کلیک کنید :

کلسترول خوب و بد 

– کاهش کلسترول خون با تغذیه

– درمان دارویی کلسترول

– آزمایش تری گلیسرید خون

منبع: کتاب چربی خون