خانه / برچسب: یادگری تن آرامی استرس با تصویر سازی ذهنی

آرشیو برچسب: یادگری تن آرامی استرس با تصویر سازی ذهنی

تن آرامی استرس با تصویر سازی ذهنی

در تن آرامی استرس با تصویر سازی ذهنی شما صحنه یا تجربه یا اتفاقی خوشایند و آرامش بخشی را در ذهن خود مجسم می کنید که می تواند در برانگیختن واکنش تن آرامی استرس بسیار مفید واقع شود. تصاویری که ...

ادامه مطلب »