خانه / برچسب: نوار قلب در تشخیص بی نظمی ضربان قلب (آرتیمی)

آرشیو برچسب: نوار قلب در تشخیص بی نظمی ضربان قلب (آرتیمی)

مراکز نوار قلب در تهران

قلب در حین فعالیت تکانه های الکتریکی کوچکی ایجاد می کند که در بین سلول های ماهیچه قلب پخش شده و موجب انقباض آن و پمپ خون به تمام سلول های بدن می شود. در هر ضربان قلب، این تکانه ...

ادامه مطلب »