خانه / برچسب: نشانه های تنگی دریچه میترال در بارداری

آرشیو برچسب: نشانه های تنگی دریچه میترال در بارداری

تنگی دریچه میترال در بارداری

بیماری دریچه ای قلب عبارتست از عارضه بیماری هایی که دریچه های قلب را از شکل می اندازند یا تخریب می کنند. قلب ۴ دریچه دارد. دریچه های دولتی ( میترال) و سه لتی (تریکوسپید) که دریچه های اصلی قلب ...

ادامه مطلب »