خانه / برچسب: نتایج آزمایش مربوط به کلسترول خون HDL

آرشیو برچسب: نتایج آزمایش مربوط به کلسترول خون HDL

آزمایش کلسترول خون

مفهوم نسبت کلسترول خون به HDLC چیست؟ نسبت کلسترول به HDLC عبارت است از حاصل تقسیم مقدار کلسترول تام (توتال) به مقدار HDL که گاهی به صورت  نوشته می شود. مقدار ایده آل این نسبت کلسترول خون کمتر از ۴ ...

ادامه مطلب »