خانه / برچسب: مزایای آنژیوگرافی از راه دست

آرشیو برچسب: مزایای آنژیوگرافی از راه دست

آنژیوگرافی از راه دست

مستقیم ترین راه تشخیص گرفتگی شریانهای کرونری قلب وجود دارد، استفاده از آنژیوگرافی می باشد. در این آزمایش، یک ماده رنگی مستقیماً به شریانهای کرونری تزریق می گردد و سپس با استفاده از اشعه ایکس، از آن عکسبرداری می شود. ...

ادامه مطلب »