خانه / برچسب: متخصص تنگی دریچه قلب نوزادان

آرشیو برچسب: متخصص تنگی دریچه قلب نوزادان

تنگی دریچه قلب نوزادان

بسیاری از بیماریهای مادرزادی قلبی از جمله سوراخ بین بطن و سوراخ بین دهلیزی و تنگی و نارسایی در دریچه ها و تنگی در آئورت نزولی ، تنگی دریچه قلب نوزادان و … فاقد علامت می باشند. به این ترتیب ...

ادامه مطلب »