خانه / برچسب: فعالیت های بدنی مناسب برای بیماری های قلبی

آرشیو برچسب: فعالیت های بدنی مناسب برای بیماری های قلبی

فواید ورزش برای قلب و عروق

ورزش نوعی فعالیت بدنی سازماندهی شده است که با هدف بازی و سرگرمی، توانایی بیشتر ، تندرستی و یا تناسب بدنی و به صورت حرکات منظم، مکرر و یا برنامه ریزی شده انجام می شود. به هرگونه حرکت بدن که در اثر انقباض ...

ادامه مطلب »