خانه / برچسب: عروق کرونری

آرشیو برچسب: عروق کرونری

عروق کرونری و سی تی اسکن قلب

درمقاله های پیشین  گفته شد قلب شامل چهار حفره و عروقی است که به آن وارد و خارج می شود.خون از بدن از طریق SVC و IVC وارد دهلیز راست می شود و سپس از طریق دریچه تری کوسپید (TV ...

ادامه مطلب »