خانه / برچسب: سرعت پیشرفت نارسایی دریچه میترال

آرشیو برچسب: سرعت پیشرفت نارسایی دریچه میترال

تشخیص علل نارسایی دریچه میترال

دریچه میترال که بین دهلیز و بطن چپ قلب قرار گرفته است، دو «لت» یا «دهانه» دارد و راه ارتباطی بین دهلیز و بطن چپ  است. دهانه‌های دریچه میترال ، به طور طبیعی در انقباض بطن چپ به وسیله تارهای ...

ادامه مطلب »