خانه / برچسب: داروهای با اثر مثبت انقباض قلبی

آرشیو برچسب: داروهای با اثر مثبت انقباض قلبی

داروهای درمان نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌

شما تنها فردی نمی باشید که مبتلا به نارسایی احتقانی قلب می باشد. افراد بسیاری با نارسایی احتقانی قلب زندگی می کنند. نارسایی احتقانی قلب یکی از شایعترین علل مراجعه به بیمارستان هادر افراد ۶۵ سال یا بیشتر می باشد ...

ادامه مطلب »