خانه / برچسب: تن آرامی استرس از راه تفکر و تمرکز

آرشیو برچسب: تن آرامی استرس از راه تفکر و تمرکز

تن آرامی استرس از راه تفکر

تن آرامی استرس از راه تفکر یک تمرین بسیار قدیمی بودایی است که موجب دست یابی با پاسخ آرام سازی استرس می شود. دنیای امروز مانند گردبادی است که در آن چرخ می خوریم و اغلب اوقات از ما می ...

ادامه مطلب »