خانه / برچسب: تنگ شدن مجدد رگ های قلبی بعد از بالون گذاری

آرشیو برچسب: تنگ شدن مجدد رگ های قلبی بعد از بالون گذاری

تنگ شدن مجدد عروق قلبی بعد از آنژیوپلاستی

اغلب درعرض ۶ ماه پس از آنژیوپلاستی اصلی ممکن است تنگی مجدد در محل همان سرخرگی که آنژیوپلاستی بر روی آن‌ انجام شده است، رخ دهد. گرچه جاگذاری یک استنت به شدت از این احتمال خواهد کاست، ولی ممکن است ...

ادامه مطلب »