خانه / برچسب: ترتیب گیره های دستگاه نوار قلب

آرشیو برچسب: ترتیب گیره های دستگاه نوار قلب

نحوه گرفتن نوار قلب

دستگاه الکتروکاردیوگراف  دارای یکسری لید و گیره های اتصال می باشد که لیدها به قفسه سینه و گیره ها به دست و پای بیمار وصل می شود. نحوه نصب لیدها و گیره های نوار قلب به ترتیب زیر می باشد: ۱ ...

ادامه مطلب »