خانه / برچسب: بهترین متخصص نارسایی شدید قلبی

آرشیو برچسب: بهترین متخصص نارسایی شدید قلبی

درمان بیماری نارسایی شدید قلبی

در بیماری نارسایی شدید قلبی ، قلب ضعیف شده و در حد کفایت بافت ها و اعضای بدن، خون را پمپ نمی کند، یعنی پمپاژ خون ها به حد کافی برای مقابله با نیاز بدن در هنگام فعالیت و یا ...

ادامه مطلب »