خانه / برچسب: افراد در معرض عوامل خطر قابل اصلاح سکته قلبی

آرشیو برچسب: افراد در معرض عوامل خطر قابل اصلاح سکته قلبی

افراد در معرض خطر سکته قلبی

افراد در معرض عوامل خطر غیرقابل اصلاح سکته قلبی ۱.افرادی که دارای سابقه خانوادگی هستند (به ویژه وجود سابقه سکته قلبی در پدر یا برادر قبل از ۵۵ سالگی و یا مادر یا خواهر قبل از ۶۵ سالگی) ۲. افرادی که ...

ادامه مطلب »