خانه / برچسب: ارتباط افزایش سن با نارسایی قلبی

آرشیو برچسب: ارتباط افزایش سن با نارسایی قلبی

نارسایی قلبی در سالمندان

یکی از شایع ترین بیماری های دوره سالمندی در کشور ما بیماری های قلبی است. از آن جا که افزایش سن یکی از مهم ترین عوامل خطر نارسایی قلبی در سالمندان است، طبیعی است که سالمندان با بیماری های قلبی ...

ادامه مطلب »