خانه / برچسب: اختلال خواب ناشی از بیماری قلبی

آرشیو برچسب: اختلال خواب ناشی از بیماری قلبی

اختلال در خواب

خواب یک رفتار سازمان یافته به منظور هماهنگی ریتم بدن و زندگی روزانه است که هر روز تکرار می شود. از مشخصات آن بی حرکتی نسبی و کاهش قابل توجه آستانه پاسخ به محرکات بیرونی نسبت به بیداری می باشــد. ...

ادامه مطلب »