خانه / آرشیو برچسب: احیای قلبی تنفسی

آرشیو برچسب: احیای قلبی تنفسی

اقدامات لازم برای عدم هوشیاری در حمله قلبی

داشتن قلب سالم برای حیات انسان یك ضرورت است، هر چند بسیاری از بیماران قلبی آموخته اند كه چگونه با داشتن قلب بیمار یك زندگی كامل و مولد داشته باشند . بیماری های قلبی عروقی به سن یا جنس خاصی اختصاص ندارد ...

ادامه مطلب »

احیای قلبی تنفسی

با توجه به این كه در بالغین معمولاً مشكل قلب بارزتر از مشكلات ریه است ، بنابراین برای احیای قلبی تنفسی، اول ماساژ قلبی و بعد احیای تنفسی انجام می شود. احیای قلبی عروقی اولین اقدام در برخورد با بیماران قلبی و حمله قلبی ...

ادامه مطلب »

احیای قلبی ریوی

چگونه احیای قلبی تنفسی انجام می شود؟ با توجه به این که در بالغین معمولاً مشکل قلب بارزتر از مشکلات ریه است، بنابراین اول ماساژ قلبی و بعد تنفس انجام می شود. 1    برای فشار روی قلب ابتدا انتهای کف ...

ادامه مطلب »
theme