خانه / برچسب: آنژین قلبی و احساس سفتی و سنگینی در قفسه سینه

آرشیو برچسب: آنژین قلبی و احساس سفتی و سنگینی در قفسه سینه

آنژین قلبی چیست؟

آنژین قلبی احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه می باشد و زمانی رخ می دهد که قلب شما اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت نمی کند. با گذشت زمان سرخرگهای کروناری تامین کننده خون مورد نیاز قلب شما ممکن ...

ادامه مطلب »