خانه / برچسب: آشتی با سکته قلبی پس از بهبودی نسبی

آرشیو برچسب: آشتی با سکته قلبی پس از بهبودی نسبی

مراقبت های بعد از سکته قلبی

آشتی با سکته قلبی پس از بهبودی نسبی سکته قلبی می تواند تجربه ای هولناک باشد. بویژه اگر شما قبلاً از سلامت کامل برخوردار بوده اید. وقتی در بیمارستان هستید عکس العمل بسیاری از مردم، توام با ترس و اضطراب ...

ادامه مطلب »