خانه / درمان هاي بيماريهاي قلبي / باز كردن دريچه ها

باز كردن دريچه ها

احیای قلبی ریوی

چگونه احیای قلبی تنفسی انجام می شود؟ با توجه به این که در بالغین معمولاً مشکل قلب بارزتر از مشکلات ریه است، بنابراین اول ماساژ قلبی و بعد تنفس انجام می شود. ۱    برای فشار روی قلب ابتدا انتهای کف ...

ادامه مطلب »