كليه ها

عملکرد کلیه ها بعد از پیوند قلب

آیا در دوره پس از عمل کلیه های شما به خوبی کار می کنند؟ نارسائی شدید قلب امکان دارد بر روی سایر اعضاء داخلی بدن به ویژه کلیه ها و کبد تاثیر گذارد. بسیار حائز اهمیت است که اطمینان یابند ...

ادامه مطلب »