سنكوپ (غش)

علت و انواع سنکوپ

[sbu_post_image] از دست رفتن کامل ولی موقت هوشیاری، سنکوپ نام دارد. فرد دچار سنکوپ به صورت ناگهانی هوشیاری خود را از دست داده و به زمین می افتد. سنکوپ (syncope) یا غش، یک حالت نیمه بیهوشی و ملایم تر از ...

ادامه مطلب »

سنکوپ

از دست رفتن کامل ولی موقت هوشیاری سنکوپ نام دارد. فرد دچار سنکوپ به صورت ‏ناگهانی هوشیاری خود را از دست داده و به زمین می افتد. مدت زمان سنکوپ از چند ‏ثانیه تا چند دقیقه است و بیمار به ...

ادامه مطلب »