خانه / انواع بيماريهاي قلبي / روماتيسم قلبي (تب روماتيسمي)

روماتيسم قلبي (تب روماتيسمي)

تجمع آب دور عضله قلب

مایعات مختلفی ممکن است داخل کیسه اطراف قلب جمع شوند. تجمع آب دور عضله قلب اگر کم باشد مشکل چندانی برای فرد ایجاد نمی کند و تنها ممکن است به علت التهاب عضله پری کارد قلب باعث بروز درد تیرکشنده ای ...

ادامه مطلب »

تجمع مایع اطراف قلب به علت التهاب عضله پریکارد

آب آوردن قلب (pericardial effusion) وقتی اتفاق می افتد که مقدار زیادی مایع در اطراف قلب جمع شود. قلب انسان توسط ساختاری کیسه ای شکل و دو لایه موسوم به پریکارد احاطه شده است. در فضای میان این لایه ها، ...

ادامه مطلب »

التهاب عضله پریکارد و آب آوردن قلب

وقتی که پریکاردیت باعث التهاب عضله پری کارد می‌شود، باعث آب آوردن قلب شده  و حرکت قلب در عمل محدود می‌شود، به ویژه توانایی قلب برای پر و خالی شدن از خون کاهش می‌یابد. حدود ۱۰ درصد افرادی که دچار حمله ...

ادامه مطلب »

آب آوردن قلب

یکی از شایعترین اعضای درگیر در بیماریهای روماتیسمی مثل بهجت ، درگیری قلبی و شایعترین نوع درگیری جمع شدن مایعات به دور قلب یا آب آوردن قلب می باشد که معمولاً با تشدید درمان بیماری زمینه ای و کنترل آن بهبود ...

ادامه مطلب »

علائم و مشکلات ناشی از بیماری روماتیسم قلبی

[sbu_post_image] تب روماتیسمی ممکن است قلب را گرفتار نماید یا آسیبی به قلب نرساند و در صورتیکه تب روماتیسمی سبب آسیب دائمی و پایدار قلب شود به این حالت بیماری روماتیسمی قلب گفته می شود.  بیماری روماتیسم قلب نتیجه آثار ...

ادامه مطلب »

نشانه های روماتیسم قلبی

[sbu_post_image] تپش قلب، خستگی زودرس، تنگی نفس، درد سینه، تورم پاها، سرگیجه از نشانه های رماتیسم قلب است. بیماری رماتیسم قلب که در اثر نتیجه آثار باقیمانده از التهاب دریچه های قلبی به دلیل تب رماتیسمی ایجاد می شود، می ...

ادامه مطلب »

علایم روماتیسم قلبی

علایم روماتیسم قلبی متفاوت است و اغلب تا زمان صدمه در روی قلب مورد توجه قرار نمی گیرد.شاید ظاهر شدن علایم بستگی به محل و اندازه آسیب قلبی باشد.تب – کاهش وزن – خستگی – درد معده – التهاب مفاصل ...

ادامه مطلب »

بیماری روماتیسم قلبی

بیماری روماتیسم قلبی بوسیله تب روماتیسمی ایجاد میشود و در یچه های قلبی آسیب دایمی می بینند.تب روماتیسمی نیز باعفونت استرپتوکوکالی گلو شروع میشود. شاید بیش از ۳۹% از بیمارانی که دارای تب روماتیسمی حاد هستند به درجات متفاوتی از ...

ادامه مطلب »